Privacy verklaring

Juridisch kader

Het omgaan met de persoonlijke gegevens betreffende deze site is onderworpen aan de Belgische wet (de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.)

Dit privacy-contract geldt voor alle pagina’s van www.shopplus.be en voor de registratie van deze site. Het is echter niet van toepassing voor de pagina’s van websites van derden waarnaar wij verwijzen en die een andere privacy verklaring kunnen hebben.
Om te reageren op de bovenstaande verklaring, contacteer ons per email: info@shopplus.be

Informatie over persoonlijke identificatie

Bij elk bezoek op onze website, kan onze server automatisch uw oorspronkelijk domein herkennen. Uw e-mailadres wordt niet automatisch herkend.

Wij bewaren de volgende informatie van uw bezoek aan onze site:

Opzegging

Deze informatie wordt gebruikt om onze website te verbeteren, u op de hoogte te houden van veranderingen, u later te contacteren voor promotie van onze activiteiten of van die van nieuwe producten van de ShopPlus familie en om statistische gegevens te verkrijgen.
Als u in de toekomst geen electronische post van ons wenst te ontvangen, stuur ons dan een email met als titel van het bericht: “opzegging abonnement”.

Op deze site gebruiken wij geen cookies (een cookie is een klein bestand dat door onze server wordt verstuurd en dat zich automatisch op de harde schijf van uw computer opslaat)

Overdracht aan derden

Uw gegevens worden niet overgedragen aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, behalve op grond van een wettelijke verplichting.

Toegang tot persoonlijke informatie

Conform de wet heeft u het recht op toegang tot informatie die u aangaat en het recht op correctie. Op aanvraag, heeft u dan ook de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te weten en eventueel te corrigeren. Als u van dit recht gebruik wenst te maken, contacteer ons dan op het bovenvermelde adres.

Als u van mening bent dat onze site deze privacy-verklaring niet respecteert, kunt u onze organisatie tevens contacteren op het bovenvermelde adres.

ShopPlus doet er alles aan om de beveiliging van haar systemen met de ontvangen gegevens te verzekeren.

Wijzigingen

ShopPlus behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring / juridische verklaring aan te passen. Iedere aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

VEEL PLEZIER OP DE SHOPPLUS WEBSITE!

© 2009 ShopPlus
All rights reserved.
Bezoek ook onze competence centers
» www.v3b.be
» www.fijisoft.be
 
Bezoek ook onze competence centers
» www.retailsystems.nl