Interessante links

Op de onderstaande links vindt u, als professionele retailer, interssante informatie.

Digitaal dagboek van ontvangsten

Sinds begin 2007 kan het dagboek van ontvangsten en het centralisatiedagboek worden gehouden "door middel van geïnformatiseerde systemen". Kassasoftware met andere woorden.
De administratie heeft nu een uitvoerige beslissing gepubliceeerd met de vereisten waaraan deze digitale dagboeken moeten voldoen. (Beslissing nr .E.T. 112.577 van 8 november 2007).

Een volledig overzicht vindt u hier. [435 KB]

www.retail-pro.be

Retail is dé website bij uitstek voor de food en non-food retailer.
http://www.retail-pro.be/pop/language.aspx
Retail focust op nieuwe inzichten betreffende distributie: kassasystemen, displays,
winkelbeveiliging, winkelinrichting, verkooptechnieken, ...
Op de website vindt u ook relevante productinformatie over kleding, voedingswaren, cosmetica, huishoudtoestellen en meer.
Daarnaast is er op de website een online leveranciersdirectory consulteerbaar; erg handig als u op zoek bent naar gegevens van fabrikanten of verdelers.

Fedis

De hele distributiesector, alleen de distributiesector
http://www.fedis.be/default.asp?id=10&lng=nl
Fedis vertegenwoordigt alle ondernemingen die op de Belgische markt een distributieactiviteit uitoefenen, ongeacht hun dimensie, assortiment, handelstak of distributiemethode. De Federatie streeft een maximale representativiteit in haar sector na.

Banksys

Beheer van het Belgische betaalnetwerk
http://www.banksys.be/bkscomwt/NL
Banksys ontwikkelt en beheert retail-betaalverkeersystemen voor de Belgische banken, handelaars en consumenten.
Het gaat hier onder meer om het beheer en de ontwikkeling van betaalmiddelen als Bancontact/Mister Cash en Proton, en het verwerken van elektronische betaaltransacties.

Kruispuntbank van Ondernemingen

http://mineco.fgov.be/kbo.htm
De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden opslaat.
Ze neemt de gegevens op van het rijksregister van rechtspersonen, van het handelsregister, van de BTW, van de RSZ en wordt up to date gehouden door de bevoegde organisaties die er de gegevens invoeren.
Al deze bestaande gegevens uit de voornoemde bestanden bracht de Federale Overheidsdienst Economie in de databank Kruispuntbank van Ondernemingen. De KBO is een interdepartementaal project waarin een nauwe samenwerking is tussen de FOD Economie, FEDICT, de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV), de FOD Financiën, de FOD Justitie, de FOD Sociale Zekerheid.
De FOD Economie laadde de databank op in samenwerking met al deze diensten.
Ze vormt als het ware letterlijk een kruispunt van gegevens van ondernemingen.
De federale overheidsdiensten Financiën (BTW), Sociale Zaken (RSZ), Justitie (Griffie Rechtbank van Koophandel) en de ondernemingsloketten zijn allen verbonden met de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Ze voeren gegevens in in de KBO en indien nodig kunnen ze ze wijzigen.

Kleinhandelsindexen

http://statbel.fgov.be/indicators/tor_nl.asp
Cijfers van het FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

© 2009 ShopPlus
All rights reserved.
Bezoek ook onze competence centers
» www.v3b.be
» www.fijisoft.be
 
Bezoek ook onze competence centers
» www.retailsystems.nl